T Rk Dili Ara T Rmalar Y Ll

Author: Türk Dil Kurumu
Publisher:
ISBN:
Size: 64.38 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3722
Download Read Online
Deyimler Edirne ağzına has bazı deyimler: abuz milimi, 'abuk sabuk', alat acele '
çarçabuk, alelacele', ak yel "lodos'. al beni 'çekicilik, cazibe': Onun al beni var,
anam bak- 'ters bakmak", ayın oyun 'hile, düzen', âzı (<ağızı), suratı kok- 'daha
çok ... çalıb al- 'derleyip toplayıvermek': çahb alma 'çarçabuk, acele iş', Çingene'
de musandıra 'onda öyle şey ne gezer', hantıl limitti git- 'sallıma sal- lana, kaba
saba, saygısızca gitmek', hotur hol ur ol- 'kabuk kabuk olmak', eften püften '
dayanıksız, ...