Ataerkil

Author: Mehmet Mollaosmanoglu
Publisher: mehmet mollaosmanoglu
ISBN: 9944126071
Size: 46.66 MB
Format: PDF, ePub
View: 7529
Download Read Online

Denizler In Ekibe Ablas Ekibe Elenk

Author: Serpil Güvenç
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6054834762
Size: 71.80 MB
Format: PDF, ePub
View: 3719
Download Read Online
ATAERKİL. ZİNCİRİ. KIRANLAR... Doğan Özgüden 1962 sonları... Türkiye İşçi
Partisi'nin örgütlenme toplantılarının giderek yoğunlaştığı günler... Baskılara,
saldırılara, provokasyonlara rağmen... İstanbul'daki birparti toplantısını
anımsıyorum. İşçikesiminden, üniversitelerden büyük bir katılım... Mehmet
AliAybar kitleye seslenişinde ilk kezMarksizm kelimesini telaffuz ediyor. Salon
alkıştan yıkılıyor. Herkes son derece coşkulu... Ama o gün katılanlarda coşku
yaratan bir başka yenilik.

Eski T Rk Toplumunun Cinsiyet K Lt R

Author: Muallâ Türköne
Publisher:
ISBN:
Size: 12.99 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5588
Download Read Online
Ataerkil Kuram ve Ataerki Kavramı Burada genel olarak "ataerkil kuram"dan
bahsedildikten sonra, ataerkilleşme süreciyle, "ataerki" kavramının tanımı ve
çeşitli şekillerde kullanılışı üzerinde durulacaktır. Ataerkil Kuram Klasik anaerkil
kuramcıların başta gelen delillerinden olan ana- soylu toplumların erkek egemen
olduklarının anlaşılmasından ve genel evrim kuramıyla birlikte anaerkil kuramın
gözden düşüşünden sonra ataerkil kuramın yükseldiği görülür. Ataerkil kuram,
insan toplum ...

S Zden Yaz Ya

Author: Selim Sırrı Kuru
Publisher:
ISBN:
Size: 21.23 MB
Format: PDF
View: 4534
Download Read Online
Aile ataerkil toplum içindeki diğer bir ataerkil kurumdur. "Aile ve ailenin
yüklendiği roller, ataerkil toplumun temel birimi olmaları yönünden bir prototip
özelliğindedir." Ataerkil düzenlerde aile, toplum ve devlet arasında sıkı bir ilişki
vardır ve bu ilişki diğer bir yandan da din ile beslenmektedir. Örneğin
Katoliklerde, Müslümanlarda ailenin reisi babadır ve onun sözünden dışarı
çıkılmaz. Devletin kanunları da bu yöndedir. Hâlâ nüfus sayımlarında,
vergilendirmede, pasaport işlemlerinde ...

Varl K

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 39.45 MB
Format: PDF, Docs
View: 4815
Download Read Online
Dört anlatının bileşkesi olan Dişi Adatnâa. bu anlatıların etkileşimleri, ataerkil
ideolojideki öznenin oluşumunun, kadının/erkeğin bu ideolojiyi gözden
geçirmesinin ve çağdaş ataerkil söyleme müdahale etme ile etkin karşı koyma
edimini içeren öznelliğin daha sonraki müzakerelerinin zeminini sağlar. Bireyin
ataerkil bir özne olarak konumlandınldığını vurgular ve bu konumlandırmayı
değiştirmeye çalışır. Ursula K. LeGuin'in, halkı, dönemsel olarak erkek ya da dişi
özellikler gösteren ...

Politik Iktisat Yaz Lar 1969 1981

Author: Korkut Boratav
Publisher:
ISBN:
Size: 16.99 MB
Format: PDF, ePub
View: 1508
Download Read Online
Basit meta üretiminin bir üretim ilişkisi olduğu reddedilirken, ataerkil üretim hem
Türkiye tarımında bir üretim ilişkisi olarak diğer üretim ilişkilerinin yanında
sayılıyor (Aydınlık, sayı 13, s. 40; Türk Solu, sayı 80, s. 8); hem de bu üretim
ilişkisinin kapitalist, hatta sosyalist bir toplumda da mevcut olabileceği belirtiliyor.
Erdost diyor ki: "Basit meta üretiminin kapitalist toplumda görülmesi, sosyalist
toplumda görülmesi, ne kapitalist üretim ilişkisinin ve ne de sosyalist üretim
ilişkisinin özelliğinden ...

Bo Azi I Niversitesi Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 26.32 MB
Format: PDF, Mobi
View: 173
Download Read Online
Böylelikle, kocasının ailesinde bağımlı ve güçsüz bir konumdan çıkarak dışarıdan
gelen paranın tek denetçisi ve çocuklarının tek sorumlusu haline gelir. Bu yeni
rolünü yerine getirebilmek içinse, banka, postahane ve devlet daireleri gibi
geleneksel yaşamına yabancı ikincil kurumlarla ilişki kurmaya zorlanır. Almanya'
ya göç eden kadın işçilerin ise yeni iş ortamlarına başarılı uyumlar yaptığı
görülmüştür. Bu başarı ise kadının geleneksel sosyalleşmesinde, ataerkil
sistemin bir gereği ...

75 Y Lda K Ylerden Ehirlere

Author:
Publisher: Turkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakf
ISBN: 9789757306436
Size: 12.19 MB
Format: PDF, ePub
View: 892
Download Read Online
Ataerkil geniş ailenin veya birleşik geniş hanenin reisi olan baba, köyün ağalan
arasına katılıyordu.37 Ilıca'da benzer gelişmeler 1930-1950 yıllan arasında
gerçekleşmiş, aynca köydeki üç bakkal, ticaret sermayesi biriktirmişlerdi. 1950'ler
ve 1960'larda ise toprak açmak için yeni çekim hayvanlan edinmek gerekmiyordu
. O zamana kadar sağlanan birikimle ve devletin ucuz kredi imkânlan kullanılarak
traktör satın almak gerekiyordu. Öyle de olmuştu. 1966'da tespit ettiğimiz
kapitalist ...

Pop Ler Feminizm

Author: Süheyla Kırca Schroeder
Publisher:
ISBN:
Size: 47.79 MB
Format: PDF, Docs
View: 7732
Download Read Online
Kadın hareketinin söylemleri açıkça ataerkil iktidarı hedef alır. Ataerkil kavramı
şüphesiz karmaşık bir kavramdır: hem özel hem deikamusal alanı kapsar. Bazı
feministlere göre ataerkil ideolojinin etkileri en çok aile içinde hissedilir. Kadının
aile içindeki anne ve eş -bakıcı ve besleyici- rolünün, ailenin varlığını garanti
altına almayı amaçlayan erkek ideolojisi tarafından empoze edildiği iddia edilir.
Feminist çalışmalar, ataerkil ideolojinin kadının evdeki konumunu doğallaştırma
ve ...