Varl K

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 16.19 MB
Format: PDF, ePub
View: 6301
Download Read Online
MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi. 1) Nietzsche, Tan
Kızıllığı. Çev. Hüseyin Salihoğlu-Umit Özdağ, İmge Kitapevi, Ankara, 1997; s. 279
. 2) John Fowles, Ağaç ve Doğanın Doğası. Çev. Kemal Doğan, APA Yayınlan,
İstanbul, Aralık 1996; s. 77. 3) Edvvard O. Wilson, Doğanın Gizli Bahçesi. Çev.
Aslı Biçen, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplan, Ankara, Aralık 2000; s. 3. 4) Gilles
Deleuze, Kant'tn Eleştirel Felsefesi. Çev. Taylan Altuğ, Payel. Cesur Kişinin Son
Kanıtı.

Anakkale

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 57.80 MB
Format: PDF
View: 3380
Download Read Online
Edward O. Wilson "Doğanın Gizli Bahçesi" adlı kitabının önsözünde; "İnsan
davranışı sadece on bin yıllık kayıtlı tarihin değil, derin tarihin, insanlığı yaratan
genetik ve kültürel değişiklik toplamının ürünü olarak ortaya çıkıyor. Bence esas
bu derinlemesine bakış açısına ihtiyacımız var, sadece türümüzü daha iyi
anlamak için değil, geleceğimizi güvence altına alabilmek için." demektedir.
Aslında birer "ekoloji katili" olduğumuzun farkına varmadan, dünyadaki tek
egemen tür olduğumuzu ...

Bak Rk Y Ak L Hastanesi Nin Gizli Tarihi

Author: Betül Yalçıner
Publisher:
ISBN:
Size: 24.32 MB
Format: PDF, Docs
View: 3512
Download Read Online
Bu faaliyetin, E-5 karayolunu Ataköy'e bağlamak üzere hastane önündeki yolun
genişletilmesi amacıyla, Bakırköy Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini
öğrendim. Hastane duvan dokuz metre içeri çekilecek, açılacak geniş yol,
Gündüz Hastanesi'nin önünden Ataköy' e bağlanacaktı. Plansız yapılaşmanın
hızla arttığı, doğanın hızla yıkıldığı bir kentte, hastalann ve çalışanlann ortak
emeği ile kurulmuş bu değerli hastane bahçesi bir vaha niteliğindeydi ve geniş
alanı ile birçok kişinin ...

Bah Ede Felsefe

Author: Damon Young
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750727525
Size: 63.36 MB
Format: PDF, Docs
View: 1974
Download Read Online
Lyceum bahçesi filozofa, felsefe için kaynaklık ediyordu; numune topluyor, analiz
yapıyor, senteze ulaşıyor ve öğrendiklerini öğretiyordu, keşif gezisiyle
laboratuvar burada bir aradaydı. ... Lyceum gibi kutsal sayılan korulardan
başlayarak, her bahçe bu türden bir birleşmedir: doğanın bir parçası geri
kalanından ayrılır, etrafı çevrilir ve insanlar tarafından dönüştürülür ... Fakat hem
sanat hem de zanaatte, doğa ile insanın birleşimi ve her ikisinin de katkıları
genellikle gizli kalır. Sözgelimi ...

Pan Aroma

Author: Tom Robbins
Publisher: Rowohlt Verlag GmbH
ISBN: 3644499411
Size: 46.83 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6124
Download Read Online
«Ein altes ukrainisches Sprichwort warnt: Eine Geschichte, die mit einer Roten Bete anfängt, endet mit dem Teufel.» In «Pan Aroma» lauern noch ganz andere Gefahren auf den Leser: Wohlgerüche schlagen um in infernalischen Gestank, ...

Die Sexuellen Phantasien Der Frauen

Author: Nancy Friday
Publisher: S. Fischer Verlag
ISBN: 3105619135
Size: 34.65 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7445
Download Read Online
Was Frauen nicht einmal ihren Männern anvertrauen, hier ist es zu lesen: keine schamhaften Beichten, sondern ehrliche Berichte und Bekenntnisse.

Galileos Tochter

Author: Dava Sobel
Publisher: ebook Berlin Verlag
ISBN: 3827072379
Size: 52.12 MB
Format: PDF, ePub
View: 5771
Download Read Online
Sobel versteht es meisterlich, die Stimmen von Galileo und seiner Tochter in ihre Erzählung einzuweben. Und sie führt uns die wohl dramatischste Konfrontation von Kirche und Wissenschaft vor Augen, die es in der Geschichte gegeben hat.