Metafizik Olmak

Author: Mustafa KARNAS
Publisher: Noetika Medya Yayıncılık Danışmanlık Bilişim.tur.san.ve Tic.a.ş.
ISBN: 6059695787
Size: 46.69 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7270
Download Read Online
Pusulası olmayan bir gemi gibi, hesapsızca, nereye, nasıl gideceğini, hangi limana demir atacağını bilmeyen gemiler gibidir İnsanlar fizikler eğer önüne belli bir hedef ve yöntem koymazlarsa.

Bn L Arab Metafizi I

Author: Ekrem Demirli
Publisher: Sufi
ISBN: 605521525X
Size: 78.21 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4455
Download Read Online
Tasavvufun maksadını teşkil eden Allah'ı –Mutlak Hakikat–bilmeye sadece
kendimizi, yani içtimai bir varlık olan insanı, metafizik ve müteal bir varlık olarak
tanımak sayesinde ulaşabiliriz. Bu durumda tasavvuf yeni bir ad kazanır: Marifetü'
n-nefs, yani insanı bilmek veya nefsi bilmek. İbnü'l-Arabî'nin, sufilerin geleneksel
anlayışlarını daha ileri bir düzeye taşıyarak hemen her meseleyi bir bilgi ve varlık
sorunu şeklinde ele aldığını biliyoruz. Bu yaklaşım ışığında tasavvufun
adlarından ...

Her Zaman Stenen Ki I Olmak

Author: Mustafa KARNAS
Publisher: Noetika Medya Yayıncılık Danışmanlık Bilişim.tur.san.ve Tic.a.ş.
ISBN: 6059309038
Size: 47.19 MB
Format: PDF, Docs
View: 4016
Download Read Online
Ne bağı kurdunuz, ona ilk defa görev verdiniz, GÖREVİ VER GİTSİN... insanın
varlık sebebi görev sahibi olmasıdır, kutsal görevi, ver gitsin, bu kadar. “Ha sakın
kimseye söyleme” de, o zaten kesin söylerde. Bir de enerjisi düşük insanlarla
takılmayın bozulursunuz, çok feci bozulursunuz. Metafizik olmak çok kıymetli bir
şeydir. Ben bunun kıymetini metafizik olduktan sonra anladım. Beni bozmaya o
kadar çok uğraştılar ki. Ben her şeyden vazgeçtim yine de bozulmadım. Öyle
anlarım oldu ...

Yazar Olmak

Author: Mustafa KARNAS
Publisher: Noetika Medya Yayıncılık Danışmanlık Bilişim.tur.san.ve Tic.a.ş.
ISBN: 6059695701
Size: 63.29 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7238
Download Read Online
Mesela, din metafiziktir ama her metafizikçi dindar değildir. Din metafizik olmak
zorundadır, öbür tarafı gözetmeyen materyalist bir din olamaz. Bir de, edebiyat
akımları ve aynı zamanda kültür akımları ki, bunu unutmayın, edebiyatta bir akım
varsa aynı akım d,ğer sanat alanlarında da kendini gösterir. Düne kadar bu iş
böyleydi, şu anda travmalar yaşıyor. Yani, kültür ciddi bir travma yaşıyor. Mesela,
romantizm önemlidir. Neden önemlidir? Romantizm hangi kitapla başlar?
Donkişot'la ...

Ezoterik Kainat

Author: Mustafa KARNAS
Publisher: Noetika Medya Yayıncılık Danışmanlık Bilişim.tur.san.ve Tic.a.ş.
ISBN: 605969506X
Size: 41.70 MB
Format: PDF, Docs
View: 1503
Download Read Online
EZOTERİK KAİNAT'I ANLAMAK İÇİN METAFİZİK OLMAK..... Metafizik bir insan
nasıl olunur? Metafizik olmak. Bütüncül düşünmek ile başlar. Oysa insan zihni
fraktal(parçalı) olarak düşünmeye alışmıştır. Hayatı fraktal olarak algılamak,
GİRİŞİMLERİN anlık olarak belli sebep-sonuç ilişkilerine bağlamak ile olur.
Çünkü zihin ancak SÜREÇLERİ parçaladığı zaman algısal hale gelebilmektedir.
Oysa GERÇEKLEŞEN her ne olursa olsun, bütüncül bir sürecin uzantısı olarak
gerçekleşmiştir.

Tanr Tevekk L Mekan N Neden Yaratt

Author: Mustafa KARNAS
Publisher: Noetika Medya Yayıncılık Danışmanlık Bilişim.tur.san.ve Tic.a.ş.
ISBN: 6059695493
Size: 67.18 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5274
Download Read Online
Niyet denilen sistemi, uzaya gönderilen mekiklere benzetelim, kalkacağı yer
ineceği yer döneceği yer bellidir, bu üçleme arasında, mekanik ortama uygun
eşya bilgisi matematiği ile oluşturulur, niyetler de bir olay öyküsü şeklinde
kurgulanmalıdır o zaman “Kuantum Gerçeklik” sağlanmış olur. Yani, sondan
başlayıp, mekiğin döneceği yerden başlamak lazım, yani bir çevrim oluşturmak
gerekir. Mesela neye niyet ediyorsunuz? Metafizik olmak konusunu işleyelim,
Metafizik olmak için ...

Topal Kargan N Ilesi

Author: Mustafa KARNAS
Publisher: Noetika Medya Yayıncılık Danışmanlık Bilişim.tur.san.ve Tic.a.ş.
ISBN: 6059695523
Size: 56.91 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6569
Download Read Online
İnsan Holistiktir, demiştik. “0” konumunda kendinizsiniz ve An'da gerçekleşirsiniz,
“1” konumunda da her şeysiniz. Yani, salınım sürekli var. Neden olduğunu da “
Sarkaç” hikayesinde anlattık. Newton fiziğine göre, saatin sarkacı durduğu anda
hareket durur. Kuantum fiziğine göre durmaz, devam eder. Çünkü içinde de
hareket vardır. Nerede durur hareket? - (-273,3)... - Mutlak sıfırda... METAFİZİK
OLMAK... M.K.- Evet. Bana biriniz şöyle diyebilir, “Ben metafizik bir insan olmak
istiyorum.

Tasavvufun Alt N A

Author: Ekrem Demirli
Publisher: Sufi
ISBN: 6055215918
Size: 24.91 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1502
Download Read Online
Konevî bu grubun dışında kalabilecek tecelli veya bilgilerden söz eder ve buna
mazhar olmak istediğini belirtir. Peki, bu ne anlama gelmektedir? Cevabı
verebilmek için çeşitli terimleri hatırlamak gerekir. Bunlardan birisi tahkik veya
ism-i faili olan muhakkiktir. Tahkik ve muhakkik, Konevî'nin eserlerinde sıkça
geçer. Konevî bazen ilm-i tahkik veya kısaca tahkik der ve Metafizik'e işaret eder.
Onun düşüncesinde çok önemli yeri olan genel kaideler, tahkik kaideleri diye
isimlendirilir ve ...

Her G Lge Kendi Ger Ekli Inin Tozlar Ndan Meydana Gelir

Author: Mustafa KARNAS
Publisher: Noetika Medya Yayıncılık Danışmanlık Bilişim.tur.san.ve Tic.a.ş.
ISBN: 6059695183
Size: 26.97 MB
Format: PDF, ePub
View: 3294
Download Read Online
Tasavvufi öğretilerinin en büyük kusurlarından biri de budur maalesef, soyut
alanları müritlerine birer ulaşılması gereken hedefler uğruna mücadele verilmesi
gereken hedefler olarak gösterir ki bu büyük bir hatadır çünkü hem fıtri
nedenlerden hem de nasip sistematiğinden dolayı insan olarak her unsur akış
içinde potansiyellerine girer çıkar. Başa bir kavuk takıp, bele bir kumaş
bağladığından bir takım ritüelleri doğru olarak yaptığında Metafizik olmazsın.
Metafizik olmak, zihinsel olarak ...

Eylem Ve D Nce A S Ndan 20 Y Zy L

Author: Necip Alsan
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 605531570X
Size: 72.64 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3924
Download Read Online
“Bilim ile Varsayım” adlı kitabının sonunu “maddenin sonu”na ayıran H. Poincaré,
son yılların en ilginç buluşunu, madde yokluğunun bulunması olarak görüyordu.
Metafizik görüş, diyalektiğin tersine, varlıkları oluşları dışında ele aldığından,
onların, kendilerinden başka varlıklara dönüşmesini, görüşünün dışında
bırakıyordu. Bunun sonucu olarak, varlıklar,oluşlarının ancak dondurulmuşbir
evresinde, salt kendisi diye görülüyordu ki, onların,oluşlarından ayrılarak ele
alınması, metafizik ...