Namert Olayim

Author: Zafer KESKİN
Publisher: Zafer KESKİN
ISBN:
Size: 70.64 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3956
Download Read Online
NAMERT OLAYIM (Orjinali) Yaşantım değişti senin lehine, Sevdimde ne geçti
sanki elime, Sarf etmem adına iki kelime, Adını anarsam namert olayım. Maziyi
bitirdim resminde yırtık, Vefasız birine herşeyim örütük, Çekersem gönlümde
nazını artık, Kafamı yorarsam namert olayım. Uğrunda ah çekip ağit yakarsam,
Başımı belaya derde sokarsam, Ardından bir damla yaş akıtırsam, Saçımı
yolarsam namert olayım. Bin yemin bin tövbe edipte sevsen, Canını emrime
adasan versen, ...

S Vas Folkloru

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 78.86 MB
Format: PDF
View: 1653
Download Read Online
... Kesilmiş ormanı çöle benziyor Dostlar esen soğuk yele benziyor KILIÇOĞLU
sakin sele benziyor Bendini yıkmadan çağlar bambaşka - 2 - —Namert Olayım
Ey kahpe senin peşinde Gezersem namert olayım Düğmeni göster döşünde
Çözerscm namert olayım Güvenilmez hallerin var inanılmaz dillerin var Derya
deniz göllerin var Yüzersem namert olayım için başka dışın başka Güvenin yok
senin aşka Buyur etsen beni köşke Girersem namert olayını KILIÇOĞLU sözün
kime Kahpe ...

Istanbuler Mitteilungen

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 47.73 MB
Format: PDF, ePub
View: 6830
Download Read Online
İdersem şekva namert olayım ağyara yarımdan, Gırılsın şişeveş dil gorkhmasmlar
inkisarımdan, Yıkhanlar hatırı viranemi yarabbi şat olsun! Benimçün namurat
olsun diyenler bermurat olsun! K. Geçerdim günde on kerre Çeharşembe
Pazarından, Gidüp hergün çalardım ben manavın ekşi narından. Bizim eşek zırlar
daim senin gibi merakından, Usandım bizim ayının gece gündüz tımarından.
Tatarböreğini yersen içi bol sarımsak olsun, Tatlılardan âlâ tatlı bana bir balkabak
olsun! Kay.

M Cahede I Milliye

Author: Mizancı Murad
Publisher:
ISBN:
Size: 44.90 MB
Format: PDF
View: 3336
Download Read Online
Eğer başka türlü bundan seni alıkoymak elimden gelmezse namert olayım, eğer
binmiş olduğun trenin önüne yatarak 'Beni çiğneyin de öyle geçin' demezsem!"
Ben- "(Aynı teessür ve şiddetle) Ben dahi namert olayım, eğer besmele ile seni
çiğneyerek geçmeğe tereddüt edersem!.." Şu haksız ve münasebetsiz cevabım
çektiğim bunca cefaların, bunlara söz anlatamamaktan hasıl olmuş uğursuz
çarelerin acı neticelerinin o anda zihnimde canlanmasından ve şimdiki ümitsiz
hareketimin ...

Ki M Nakkit Air Ve Iki Aheser

Author: Vehbi Evinç
Publisher:
ISBN:
Size: 55.73 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3254
Download Read Online
Namert olayim çarha eger minnet edersem, Cevrinle senin ben keder etsem mi
sanirsin? Allaha tevekkül edenin yaveri kaktir, ¡Vctfât gönül bir gun olur fût
olacakhr ! Herkesi hakkin yakinhgma eriçmiç mi saniyorsun, ve her taç geyen
çulsuzu Ethem mi zan ediyorsun ? Dünyayi ararsan binde bir adam bulamazsin,
sen adam görünen eçekleri adam zannetme ! Çok bahtiyar kimseyi gördüm ki
yüzü gülüyor fakat içi kan aglamaktadir. Mütebessim görünen herkes neç'eli degil
- dir. Evvelâ ...

Deyimler Atas Zleri Beyitler Ve Anlamda Kelimeler

Author: Nejat Muallimoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 40.34 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3318
Download Read Online
Şeyhülislâm Yahya Namert olayım carha eğer minnet edersem, Ce\Tinle senin
ben keder etsem mi sanırsın. Ziya Pasa Izzet-i dünya için memnunu olmam
kimsenin Çekmeğe bftr-ı belâ-yı minneti takat mı var. Şeyhülislâm Yahya Et
lokması lâzım mı, doyurmaz mı seni nân 01 lokma kim ola pesmande-i dûnan.
RÛM Zehr olsun ol lokma k'ola pesmande-i dûnan. MM Cehd eyle neman gayr
eline bakmayagör kim Benden ne sana ffiide senden ne bana var. MM Külahım
asumandır taç ü ...

Vatan Yahut Silistire

Author: Namık Kemal
Publisher:
ISBN:
Size: 49.42 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1632
Download Read Online
Bugün ona da meydan kalmadı. İSLÂM BEY (gittikçe şiddetini arttırarak). --› At! At!
Tek başıma bütün kuvvetine karşı gelmekten çekinirsem Osmanlı namı bana
haram olsun! Bir kırık kılıçla sekizini yarım saat kovaladığım askerlerinden namert
olayım! (Yine yatağa yığılır). ZEKİYE (bu sözleri işittiği sırada yerinden kalkar.
Gitgide telâşa başlar). _ Yine kendini hasta edecek... İSLÂM BEY (yatağından
toplanarak). _ Kimdir o ? ZEKİYE (yüzünü göstermemiye çalışarak). - Kimse yok
efendim.

Karag Z N Kl

Author: Mustafa Rona
Publisher:
ISBN:
Size: 37.50 MB
Format: PDF, ePub
View: 1266
Download Read Online
Geçerdi kahrı peyderpey ile gerdû- nu cangüzarımdan Bilinsün maceramız işte
çeşmi eşk- barımdan tdersem şekva namert olayım ağya- re yârimden Gırılsın
şişeveş dil gorkmasınlar inkisarımdan Yıhanlar hatırı viranemi Yarabbi şad olsun
Benimçün nâmurat olsun diyenler bermurat olsun K. — Geçerdim günde on kere
çarşamba pazarından Gidüp her gün çalardım ber manavın ekşi narından Bizim
eşek zırlar daim senin gibi merakından Usandım bizim ayının gece gündüz
tımarından ...

Namik Kemal

Author: Kemalettin Şükrü
Publisher:
ISBN:
Size: 48.55 MB
Format: PDF, Docs
View: 3179
Download Read Online
zel saklıyor idim. Bu gün ona da meydan kalmadı. İslâm Bey (Gittikçe şiddetini
artırarak) At at tek başıma, bütün kuvvetine karşı gelmekten çekinirsem Osmanlı
namı bana haram olsun, bir kırık kılıçla sekizini yarım saat koğaladığım
askerlerden namert olayım ? (Yine yatağa yık\hr) Zekiye (Bu sözleri işittiği sırada
yerinden kalkar. Gitgide telâşe başlar) Yine kendini hasta edecek... İslâm Bey (
Yatağından toplanarak) Kimdir o? Zekiye (Yüzünü göstermemeğe çalışarak)
Kimse yok efendim.

Turgut Alp

Author: Yavuz Bahadıroğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 66.52 MB
Format: PDF, ePub
View: 727
Download Read Online
Gazileri toplayalım, reylerini alalım, onların amcamızla bir bağı olmadığına göre
verecekleri karar tarafsız olacaktır. Buna hürmet edelim. Bu arada amcamızdan
taraf çıkacaklar da bulunacaktır tabiî. Durum tam tarafsızlık içinde incelenecek ve
karar tarafsızlık içinde verilecektir. Osman Gazi bu fikri uygun buldu : • — Her
zamanki gibi yine doğru düşündün ağam, ded\. Sana minnettarım. — Biz sana
minnettarız Osman, öl dediğin yerde ölmez, kal dediğin yerde kalmazsam namert
olayım.