The Karaites Of Galicia

Author: Mikhail Kizilov
Publisher: BRILL
ISBN: 9004166025
Size: 52.14 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1898
Download Read Online
... istoriï ta kul'tury, Halicz (Halych) MWRiOP Ministerstwo Wyznań Religijnych i
Oświ\cenia Publicznego, Warsaw MK Myśl Karaimska (Wilno-Wrocaw, 1924–
1947) NLR National Library of Russia, St. Petersburg PO Przegl[d
Orientalistyczny (Warsaw, 1949–) PTF Philologiae Turcicae Fundamentae.
Edited by Jean Deny, K. Gronbech, H. Schneel, and Z. Velidi Togan. Vols. 1–2 (
Wiesbaden: F. Steiner, 1959–1965) RO Rocznik Orientalistyczny (Warsaw) List of
Abbreviations.

International Bibliography Of Sociology

Author: British Library of Political and Economic Science
Publisher: Psychology Press
ISBN: 0415326370
Size: 11.67 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4606
Download Read Online
Basingstoke. Przegld archeologiczny. (0079–7138). Warsaw. Przegld Europejski.
(1641–2478). Warsaw. Przegld geograficzny. (0033–2143). Warsaw. Przegld
orientalistyczny. (0033–2283). Warsaw. Przegld polonijny. (0137–303X).
Wroclaw. Przegld Sejmowy. (1230–5502). Warsaw. Przegld statystyczny. (0033–
2372). Warsaw. Przegld{ad historiczny.

Ibss Sociology 2002

Author: Compiled by the British Library of Political and Economic Science,
Publisher: Routledge
ISBN: 1134339887
Size: 52.33 MB
Format: PDF, ePub
View: 4489
Download Read Online
Prometheus. (0810–9028). Basingstoke. Przegld archeologiczny. (0079–7138).
Warsaw. Przegld Europejski. (1641–2478). Warsaw. Przegld geograficzny. (0033
–2143). Warsaw. Przegld orientalistyczny. (0033–2283). Warsaw. Przegld
polonijny. (0137–303X). Wroclaw. Przegld Sejmowy. (1230–5502). Warsaw.
Przegld statystyczny. (0033–2372). Warsaw. Przegld{ad historiczny.

Ibss Political Science 1998

Author: By The Compiled
Publisher: Psychology Press
ISBN: 9780415221061
Size: 75.55 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6846
Download Read Online
(0065-0684). New York NY. Proceedings. American Statistical Association.
Alexandria VA. Professional geographer. (0033-0l24). Washington DC. Progress
in human geography. (0309-l325). Sevenoaks. Progress in planning. (0305-9006
). Oxford. Projet. (0033-0884). Paris. Prokla: Zeitschrift fur kritische
Sozialwissenschaft. Berlin. Przegla.d archeologiczny. (0079-7l38). Wroclaw.
Przegla.d orientalistyczny. Warsaw. Przeglad polonijny. (0l37-303X). Wroclaw.
Przeglad socjologiczny.

Acta Iranica

Author: Jacques Duchesne-Guillemin
Publisher: Brill Archive
ISBN: 9789004059412
Size: 12.33 MB
Format: PDF, Docs
View: 6014
Download Read Online
Jacques Duchesne-Guillemin. Opowiesc o milosci Zala i Rudabe [traduction du
Sdh-ndme de Firdausi]. Wroclaw-Krakow, 1961. Abréviations : FO — Folia
Orientalia, periodique annuaire publié a Krakow (Cracovie). PO — Przegl^d
Orientalistyczny, p. trimestriel publié a Varsovie. RO — Rocznik Orientalistyczny,
p. annuaire publié a Varsovie. David Neil MACKENZIE Born 8. 4. 1926 in London
. Nov. 348 F. MACHALSKI.

Przegla D Orientalistyczny

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 79.74 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3060
Download Read Online
Józefa Bielawskiego 1 55 Marek M. D z i e k a n , Władysław B. Kubiak 1 56
Mieczysław J. K ii n s 1 1 e r , Janusz Chmielewski 157 Barbara Wro na, Józef
Bielawski 153 Z ruchu naukowego na polu orientalistyki Wyjazdy zagraniczne
polskich orientalistów 159, 278 Wizyty zagranicznych uczonych w Polsce 1 6 1 ,
279 Kronika naukowa 161,280 Działalność PTO 164 Kronika kulturalna 164,281
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Kwartalnik Wydano z dotacji Komitetu Badań
 ...

Scepter Of Judah

Author: Judith Kalik
Publisher: BRILL
ISBN: 9004166017
Size: 72.20 MB
Format: PDF, Mobi
View: 238
Download Read Online
... S. Stampfer, “The 1764 Census of Polish Jewry” (n. 3, above), 101, 107, 128.
52 On the Karaites of Halicz, see Z. Abrahamowicz, “Dzieje karaimów w Haliczu,”
Przegl[d Orientalistyczny, ed. S. G[siorowski (2001). 53 AGAD, ASW, dz. 84, syg.
8, 9, 10, 12, the administrative structure of the urban jewish population 71.

Permanent International Altaistic Conference Newsletter

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 60.66 MB
Format: PDF, ePub
View: 5633
Download Read Online
Mechitarzysci wiedeñscy, "Przegla,d Orientalistyczny", 1(45), 1963, ÇP» 47-49+2
planches. 41. Z wçdrowki po centralnej Mongolii, "Przeglqd Orientalistyczny", 2(
46), 1963, pp. 143 -147+6 planches. Cf. S. Jakobs, Polak na wielbïa,dzie, "Nowa
wies", 17 (750), 28.IV. 1963 + une photo. 42. /"Compte rendu t] Niektóre
wydawnictna z okazji sesji Mesropa Masztoca, "Przegl^d Orientalietyozny", 1(45;,
1963, pp.55-56, 43. Г Compte rendu:] Hayriye Memova, Soil Boef, Rodop
manileri, 1962, ...

Persian Literature A Bio Bibliographical Survey

Author: Francois De Blois
Publisher: Routledge
ISBN: 1135467129
Size: 70.12 MB
Format: PDF, ePub
View: 7575
Download Read Online
:rodkowej«,. Przegl d Orientalistyczny 1952, p. 34¥55; S. Nafīsī, ZindagānE wa
kārwa andEshah wa r~zgāri p~r iSEnā, Tehran 1333sh./1954 (containson p. 41¥
53 aneditionof 118verseswith indication of their sources). 71. AbK3AlīIlyāsis cited
as the author of a single verse in LF s. v. pazh~l. Perhapsheis the father of the
poet 3Alī b. Ilyās Āghājī (above, p.75¥7)? ...