T Rk Ansiklopedisi

Author: Turkey. Millî Eğitim Basımevi
Publisher:
ISBN:
Size: 34.84 MB
Format: PDF
View: 391
Download Read Online
B. , hic ol- mazsa buhran içindeki Kolombiya'yi kaybetmemek i(in Bogotá'ya
gitmis, «Yüksek Kolombiya §efi» unvanmi al- missa da federalistlerin
suikastindan caoini güclükle kur- tarabilmi;tir. Fakat halk kendisini tutmus,
suikasti idare edén ikinci cumhurbaskani Santander, suc ortaklari ile bir- likte,
sürülmüstür. 1829 da anarsi daha da artmisti, General Cordova ve Paez gibi
askerl setler, devlet baskinligi için birbirleriyle cekismege baslamislatdir. 25
Kasimda da ilerigelenlerden 486 ...

Dostluk

Author: Aydın Boysan
Publisher:
ISBN:
Size: 55.78 MB
Format: PDF
View: 1911
Download Read Online
4. Suç. Ortakları. Görkemli bir şatonun büyük salonuna, töreler ve törenlerle
sıkılmadan, uşaklara fazla hesap vermeden, uzun koridorları arşınlamadan
girmenin tek yolu vardır: Bacadan girmek... İşte biz de bugünkü konumuza,
bacadan gireceğiz. Yol dolambaçlı gibi gözükecek... Oysa göreceksiniz ki,
şatonun en ateşli yeri olan şömineye nasıl bacadan giriliyorsa, biz de
konumuzun en ateşli yerine, bir av hikayesiyle başlayarak varacağız. Jim ve Jack
... Hâli-vakti yerinde iki İngiliz.

Ayin Tarihi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 18.26 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4774
Download Read Online
Filhakika Abel, Sovyet istihbarat servisinin Amerikada casus şebekesinin şefidir.
Federal makamlar casusun New-Yorkta biri Emil Goldfus, diğeri de Martin Col-
lins adları altında iki apartman kiralamış olduğunu ve casus şebekesi dahilinde
ise Mark adıyla tanındığını tesbit etmişlerdir. Suç ortakları şunlardır: Reino
Hayhanen, Aleksander Korot- kof, Mihail Svirin ve Vitali Pavlof. — Washington ;
Sovyetlerin Washington Büyükelçiliği, Amerikadaki Sovyet Casus Teşkilâtının ^
aşı olduğu ...

Z B Rakm K Br Sl T Rkler 3

Author:
Publisher:
ISBN: 9789758401406
Size: 16.72 MB
Format: PDF, Docs
View: 6786
Download Read Online
Çünkü bir suç işlendiğinde o suçun ortakları da asli fail ile aynı suçu işlemiş
kabul edilirler ve aynı cezaya çarptırılırlar. Bu ilkeye dayanan başsavcı, Zekâ Bey
'in genç bir avukat olarak hukuku iyi bilmediğini, boş yere uğraştığını, iddiaları
doğru olsa bile Niyazi'ye yine idam cezası verileceğini, çünkü suç ortağının da
asli fail kadar sorumlu olduğunu iddia etti. Bu zor durumdan kurtulmak için Zekâ
Bey silahın sahibine 'silahı Rum'u öldürme niyetiyle mi yanınıza aldınız?' diye bir
sordu.

Ay N Tarihi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 43.47 MB
Format: PDF, Docs
View: 3703
Download Read Online
Beria'nın diğer suç ortakları o kadar büyük bir ehemmiyeti haiz olmıyan polis
âmirleridir. Bunlardan Kabulof ile Goglice, Gürcistan'lıdır. Kabulof, Stalin'in
ölümünden sonra Beria tarafından Sovyet İçişleri Vekili yardımcılığına tayin
edilmiş, Gogliçe de aynı vekâlette bir dairenin müdürlüğüne getirilmiştir. N. K. v.
D. mensuplarından Mecik de Beria tarafından Ukrayna İçişleri Vekilliğine
getirilmistir. İcişleri Vekâletinin tahkikatlar şubesinin eski müdürü Vlocimirski ise
polis âmirlerindendir.

Hakl Y Z Kazanaca Z

Author: Dursun Karataş
Publisher:
ISBN:
Size: 38.20 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1377
Download Read Online
K) İşkencenin Suç Ortakları Savcılar ve Mengele Özentisi "Doktorlar a)
Sıkıyönetim Komutanlıklarının Emir Eri Askeri Savcılar "... Görevlerini yaparken
işkence iddiasıyla haklarında soruşturma açılan tüm polis ve subayların dosyaları
bana verildi. 300'ü aşkın görevli hakkında devlet adına hareket ettiklerine
inanarak soruşturmasız takipsizlik kararı verdim..." (lll. Ordu Komutanlığı Askeri
Mahkemesi 12.3.I986 tarih, 86/22 sayı, 86/22 esas ve karar numaralı gerekçeli
kararından syf.50) ...

Izgili Kenar Notlar

Author: Levent Cantek
Publisher:
ISBN: 9789750504716
Size: 44.13 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4442
Download Read Online
Suç. Ortakları: Cinsellik. ve. Beden. GÖKÇEN ERTUĞRUL-APAYDIN "Gövdeyi
bir ayraç içine alıp bakarsak (okunacak büyük bir kitaptır gövde) koca bir
dünyayla fearşılaşırız- öte yandan, gövdeyi okumak tarihi sırtlanmaktır da." (Berk,
1994:9) Mizah ve karikatür Türkiye'de oldukça önemli bir anlamlandırma pratiği
olarak karşımıza çıkıyor. Mizahi temsil biçimleri, diğer "güzel" ya da "kibar"
sanatların aksine, gündelik olandan kopuk olmayan, gündeliğin içinden çıkan,
ona geri dönen ve ...

K R M Kan A L Yor

Author: Yavuz Bahadıroğlu
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 9754080429
Size: 17.27 MB
Format: PDF
View: 6500
Download Read Online
Kara elbiseler giymiş Sovyet hâkimleri namlu gibi uzun parmaklarını üç Kırımlı
Türkün göğsüne uzatmış, “Sen suç işledin, arkadaşların da suç ortakları
demişler, basmışlardı cezayı. Az daha kahkahalarla gülecekti karar tebliğ
edilirken. Bir tükürükten üç kişinin nasıl mes'ul tutulabildiğini aklına sığdıramadığı
bir yana, alabildiğine de gülünç bulmuştu. Bereket kendini tutmuştu da, “
Mahkemeyi tahkir” suçundan boynunun vurulmasının önüne geçmişti.
Hatırladıkça kusacak gibi oluyordu.

Politik Yaz Lar Iv Cilt

Author:
Publisher: epubli
ISBN:
Size: 36.73 MB
Format: PDF
View: 6823
Download Read Online
Abdullah Öcalan, TC'nin onay ve desteğiyle Kürd millet dinamiklerini açığa
çıkarıp şu veya bu şekilde tasviye etmek için bir sistem oluşturdu. Bu sisteme
yakalanan herkes şu veya bu şekilde kullanıldı. Kendilerine insanlıkdışı suçlar
işletildi. İnsanlar kirletilerek düşürüldü. Arkada kanıt bırakılmaması için bu
insanların çoğu sistem tarafından ortadan kaldırıldı. Bu insanlar, Abdullah Öcalan
'ın yarattığı sistemin hem suç ortakları, hem de magduru oldular. Hamza Bindal'
da Abdullah Öcalan ...